UWV

Corporate identity management audit

De uitdaging

Hoe krijg je overzicht en inzicht?

UWV is een zelfstandig bestuursorgaan dat in opdracht van de overheid de wetten op het gebied van sociale zekerheid en werkgelegenheid uitvoert. Het is met ruim 18.000 werknemers een van de grootste werkgevers van Nederland. UWV ontstond begin jaren 2000 uit de samenvoeging van meerdere afzonderlijke organisaties. De uitstraling van UWV naar buiten toe was mede daardoor rommelig en niet eenduidig en het merk UWV was niet goed zichtbaar en herkenbaar. De eerste opdracht aan Mark Partners was: onderzoek wat er precies misgaat, wat de oorzaken hiervan zijn en ontwikkel een plan voor verbetering.

De oplossing

Haal informatie uit de organisatie zelf

Mark Partners voerde een uitgebreide audit uit. Daarbij hebben we alle facetten van de bestaande huisstijl geanalyseerd – de bouwstenen van de stijl, de bestaande middelen, de organisatie rondom het merk UWV en de toepassing ervan. Ook interviewden we medewerkers uit alle geledingen over hun beleving van en visie op het merk UWV en de kansen en valkuilen die zij zagen. De informatie die daaruit kwam, hebben we gebundeld en geordend in een integrale presentatie. Daarmee boden we een duidelijk inzicht in de uitdagingen, de kansen én de richting die UWV moest inslaan om tot een helder, sterk en eenduidig merk te komen.

Het resultaat

Advies over ontwikkelingsrichting en aanpak

Onze bevindingen hebben we gevat in een overzichtelijke set van adviezen en een helder plan van aanpak op het gebied van design, designmanagement en organisatie. Inclusief concrete feedback op een aantal communicatiemiddelen, en een voorstel voor aanpassingen aan de bestaande stijl om die beter toepasbaar en toekomstbestendig te maken. Onze adviezen boden de directie Communicatie handvatten om hun visie op het merk, de stijl en het designmanagement aan te scherpen.